Results

2020 RESULTS: Overall (Virtual)

2019 RESULTS: OverallTeams

2018 RESULTS: Overall, Awards, Teams

2017 RESULTS: Overall, Awards, Teams

2016 RESULTS: Overall, Awards, Teams

race_55318_12858_75c0c0e5-0dee-4bd4-b992
61610251_2451468738217237_76128897304216